Alert geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën & initiatieven.


Aanvragen

Vul hier het aanvraagformulier in voor subsidies.

Snel aanvraag

Vul hier het snelverzoekformulier in voor kleine subsidies.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op of bekijk alle veel gestelde vragen hier.

Wij zijn Alertfonds

Sinds 1991 neemt Alert een unieke en onafhankelijke positie in binnen de Nederlandse en internationale fondsenwereld. En daar zijn we trots op! 
Alert wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste bestuursleden, allemaal vrijwilligers en tussen de 18 en 32 jaar. Het feit dat Alert al zo’n twintig jaar succesvol bestuurd wordt door enthousiaste jongeren is hét beste voorbeeld van waar we voor staan en in geloven: jongeren willen en kunnen een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren, door het tonen van solidariteit en betrokkenheid.

Alert jongerenfonds is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Jongeren worden vaak niet serieus genomen of niet gezien als een serieuze gesprekspartner. Jongeren beslissen niet over de wereld waar zij nog het langst gebruik van zullen maken, hoewel ze dit wel willen. Alert wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert nationale en internationale jongereninitiatieven met kleine subsidies.

Thema’s

Alert geeft bij het beoordelen van de jongerenprojecten prioriteit aan bepaalde thema’s. 
Bij deze pagina’s zie je informatie over het individuele thema en over welk soort projecten wij eerder steunden, evenals welk type projecten meestal worden afgewezen. De thema’s die Alert belangrijk vindt zijn:

De verhoudingen in de wereld zijn op sociaal, economisch en politiek vlak ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Alert vindt het belangrijk dat jongeren via progressieve jongerenprojecten en activisme van onderaf een bijdrage leveren aan het blootleggen en verbeteren van deze machtsverhoudingen – op lokaal en mondiaal niveau. Jongeren kunnen zelf beslissen over de wereld waarin zij leven en Alert vindt het belangrijk dat zij hierin gehoord worden. Daarom ondersteunt Alert initiatieven waarin jongeren bijdragen en actief participeren in sociale en politieke processen.

Wat ondersteunden we eerder

• Projecten waarin een actieve deelname aan de samenleving centraal staat
;
• Projecten waarin jongeren hun stem of mening naar voren kunnen brengen;

• Projecten die de sociale groei/maatschappelijke ontwikkeling van jongeren stimuleren;

• Projecten die jongeren een politiek podium aanbieden
;
• Projecten die een blijvende impact hebben in de samenleving

.

Wat steunen we bijna nooit

• Projecten die hoofdzakelijk gericht zijn op economische participatie
;
• Projecten die hoofdzakelijk inkomstengenererende activiteiten ondersteunen.

Recente blogs en projecten die ons trots maken
Meer actuele projecten of artikelen bekijken?

Druk dan op de rode knop om naar de actuele overzichtspagina te navigeren.


Contact