English Nederlands

MVP AWARD

Alert Fonds krijgt elk jaar veel aanvragen binnen van bijzondere en belangrijke acties die worden opgezet door activisten over de hele wereld. Daarnaast zijn er ook acties die niet bij ons worden aangevraagd maar waar het bestuur van Alert wel veel bewondering voor heeft. Deze groepen willen we graag extra aanmoedigen om door te gaan met hun acties en daarom loven we een paar keer per jaar de Most Valued Protest (MVP) Award, ter waarde van 1000,- euro, aan hen uit. 

Hieronder lees je over een aantal van onze afgelopen MVP winnaars.

Shelter Our Students (2021 – Nederland)

In het najaar van 2021 zijn door heel Nederland woonprotesten opgezet die aandacht vestigen op de extreme wooncrisis in Nederland. Eén van deze protesten was georganiseerd door Shelter Our Students, die een universiteitspand hadden bezet om aandacht te vestigen op het feit dat de Nederlandse wooncrisis óók van toepassing is op internationale studenten. De MVP-Award is aan hen uitgereikt wegens hun strijd om huisvesting te garanderen voor studenten, een belang waar hoognodig actie en inzet vereist is tijdens een wooncrisis, wat jongeren onevenredig raakt en vergaande gevolgen heeft voor de huidige generatie.

https://sosgroningen.nl/


Zetje In (2020 – Nederland)

Tijdens de Black Lives Matter beweging, voelde Zetje In dat er een oplossing moest komen voor het institutionele racisme en discriminatie in Nederland. Zij hebben toen een burgerinitiatief gestart om gelijkwaardigheid, racisme en discriminatie te verplichten in het onderwijs. Binnen twee weken sloten 60.000 mensen zich bij Zetje In aan door het initiatief te ondertekenen. 

https://www.instagram.com/zetjein/?hl=en


Black Queer Trans Resistance (2020 – Nederland)

Naar aanleiding van de Black Lives Matter acties in juni 2020, heeft Black Queer Trans Resistance een protest op 25 juli 2020 georganiseerd om de discriminatie die zwarte LHBTQI+ mensen ervaren te benadrukken en om deze te bestrijden. Alert Fonds heeft hen gesteund voor hun strijd tegen racisme, trans- en homofobie die zwarte LGBTQI+ mensen ondervinden binnen de samenleving.

https://www.facebook.com/BQTRESISTANCENL/


Wij Stoppen Steenkool (2019 – Nederland)

Op 25 april 2019 zijn veertig activisten van Wij Stoppen Steenkool de steenkolenfabriek in de Maasvlakte in Rotterdam binnengedrongen. Daar hebben zij een transportband die de kolen vervoert geblokkeerd. Het duurde minstens acht uur voor de politie om de activisten te evacueren. Met deze actie hebben ze zowel direct resultaat geleverd, als het maatschappelijk probleem van de vervuilende kolenindustrie aangekaart.

https://www.facebook.com/wijstoppensteenkool/


Geen kind aan de kant (2018 – Nederland)

Geen Kind aan de Kant zet zich in voor de situatie waarin een groep vluchtelingen kinderen in Nederland zich bevindt. Het gaat om de kinderen die wonen in vrijheid beperkende “gezinslocaties”. Zij wonen daar omdat hun eerste asielprocedure is afgewezen, of omdat ze door bijvoorbeeld nog lopende procedures niet uitgezet mogen worden. Hun lijden voltrekt zich in stilte en is onzichtbaar. Geen Kind aan de Kant zet zich in om hun ervaringen aan het licht te brengen. Veel mensen in Nederland weten niet dat deze vrijheidsbeperkende locaties bestaan, waar kinderen met hun ouders vaak in kleine kamers wonen voor jaren achtereen in permanente angst om opgepakt, opgesloten en uitgezet te worden naar een land dat zij niet kennen. Geen Kind aan de Kant zet zich daarom in voor een onvoorwaardelijk kinderpardon en het stoppen van politie-invallen, opsluiting in de gezinsgevangenis en uitzetting.

https://www.geenkindaandekant.nl


Stop a douchebag (2017 – Rusland)

“Stop a Douchebag Campaign” is een initiatief van een groep Russische jonge activisten die met veel lef verkeersregels willen afdwingen. Het komt vaak voor dat automobilisten in Rusland verkeersregels overtreden met gevaar voor mensen. Om deze reden zijn deze jongeren begonnen met aanhouden van deze automobilisten, om ze vervolgens te ‘beboetten’ door een grote stikker met ‘I am an asshole’ op hun auto te plakken. Dat klinkt misschien grappig, maar als je de filmpjes bekijkt, dan zie je dat ze het doen met gevaar voor eigen leven.

https://youtube.com/channel/UCQMs9pijXYAdqvkEMJyCM4g