English Nederlands

Komt Mijn Actie In Aanmerking?

Alert Fonds voor Jongeren is een fonds voor en door activistische jongren. Om in aanmerking te komen moet een aanvraag minstens de onderstaande kernwaarden uitdragen.

De acties, protesten of andere activistische projecten moeten progressief en inclusief zijn – met een voorkeur voor directe acties en acties die duurzame verandering bevorderen – en georganiseerd door groepen of individuen t/m 34 jaar oud. Alert streeft ernaar om acties te ondersteunen die moeilijk ergens anders financiering kunnen krijgen.

Voorbeelden van acties, protesten en andere activistische projecten die wij steunen:

 • Protesten die bewustzijn creëren over daden die bijdragen aan het klimaatprobleem, zoals ontbossing.
 • Directe actie om een schending van mensenrechten aan te kaarten.
 • Het ontwikkelen van een documentaire die de verhalen van gemarginaliseerde mensen in de samenleving vertelt.
 • Kosten voor bezettingen of blokkades.
 • Protesten die aandacht vragen voor ongelijke behandeling van gemarginaliseerde mensen.

Voorwaarden & Criteria:

Alert subsidieert:

 • Eenmalige en kleinschalige acties, protesten en andere activistische projecten, opgezet door (en voor) jongeren.
 • Een maximumbedrag van EUR 2000,-.
 • Snelverzoeken voor een maximumbedrag van EUR 500,-

Wat ondersteunen we niet:

 • Projecten bedacht en/of uitgevoerd door of voor volwassenen van 34 jaar of ouder.
 • Initiatieven die een totaalbudget hoger dan EUR 20.000,- hebben.
 • Projecten die voor een groot deel door een overheid worden gesubsidieerd.
 • Projecten die gaan over gezondheidszorg of de bewustwording over ziektes (HIV, AIDS, COVID).
 • Studiereizen, (buitenlandse) stages en modelcongressen gebaseerd op internationale organisaties (bijv. VN/WTO/EU).
 • Structurele organisatiekosten (bijv. huur, vaste personeelskosten).
 • Humanitaire hulp/noodhulp
 • Materiaalkosten waar geen project aan verbonden is.

Thema’s

Sociale, Economische en Politieke Gelijkheid
De wereld is ongelijk en onrechtvaardig verdeeld als het gaat om geld en macht. Alert vindt het belangrijk dat jongeren via activisme en progressieve jongeren acties een bijdrage leveren aan het bloot leggen en verbeteren van machtsverhoudingen en economische ongelijkheid.

Klimaat & Duurzaamheid

Klimaatverandering en de uitputting van onze aarde is een serieus probleem dat negatieve effect heeft op kwetsbare groepen mensen, dieren en het milieu. Alert steunt initiatieven die bijdragen aan bewustwording en/of gedragsverandering over duurzaam leven.

Anti-Racisme, Feminisme en Seksuele Rechten

Alert vindt het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, gelijke kansen heeft en niet gediscrimineerd worden in de samenleving. Alert steunt daarom acties, protesten en andere activistische projecten die bijdragen aan de emancipatie van vrouwen, lhbtqia+ jongeren en het tegengaan van racisme.

Mensenrechten
Alert vindt het belangrijk dat alle jongeren in vrijheid kunnen leven. Alert steunt daarom initiatieven die zorgen voor bewustwording over mensenrechten en/of acties die deze rechten opeisen. Vrijheid van meningsuiting, het recht op en toegang tot onderwijs en vrije media spelen een belangrijke rol.

Twijfels over je aanvraag? Stuur dan een mailtje naar alert@alertfonds.nl