English Nederlands

Over Alert Fonds

Sinds 1991 neemt Alert Fonds voor Jongeren (Alert Fonds) een unieke en onafhankelijke positie in binnen de Nederlandse en internationale fondsenwereld. Alert Fonds is een onafhankelijk fonds dat acties, protesten en andere activistische projecten van jongeren ondersteunt. Alert Fonds wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert Fonds nationale en internationale acties georganiseerd door jongeren met kleine subsidies. Alert Fonds wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste bestuursleden, allemaal vrijwilligers en tussen de 18 en 36 jaar.

Marlies Klinkenberg (zij/haar) (25)
Lid sinds: 2021
Functie: Voorzitter, Algemeen Bestuurder
Opstaan voor een rechtvaardigere wereld en je uitspreken tegen onderdrukkende systemen: dat is wat activisme is voor mij. Als het aan mij lag, was iedereen activist! Voor jezelf en anderen (met name minderheden) opkomen zou een stuk normaler moeten zijn.
Naast bestuurslid bij Alert ben ik (medisch) antropoloog verdwaalt op de banenmarkt, klimaatactivist, muziekliefhebber, fan van spelletjesavonden, amateurvoetballer en beginnend boulderaar.

Yoren Lausberg (hij/hem) (30)
Lid sinds: 2022
Functie: Secretaris, Algemeen Bestuurder
Activisme is het mogelijk maken van een wereld die we voor ons. Ik werk als leraar, waar ik voortdurend hoor over de problemen waar mensen jonger dan elke dag mee te maken hebben – ik hoop dat ik het vuur dat mijn leerlingen met zich meedragen kan aanwakkeren. Met Alert hoop ik een wereld op te bouwen waarin mensen overal hun eisen kunnen laten horen, en kunnen vechten voor de verandering die ze nodig hebben

Hugo Hanema (hij/hem) (26)
Lid sinds: 2019
Functie: Penningmeester, Algemeen Bestuurder
Voor mij betekent activisme de realisatie dat rechten van onderdrukte groepen nooit in steen gebeiteld zijn, maar constant verdedigd moeten worden tegen hen die ze zouden ontnemen. Dat gebeurt niet alleen aan de stembus, maar ook door directe actie.
Ik heb een achtergrond in de sociale wetenschappen en ben van plan ook in de economische wetenschap te studeren. In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met (radicaal) linkse politiek. Verdere hobby’s zijn onder andere muziek, lezen en schaken.

Brun Miguel (She/They) (31)
Lid sinds: 2021
Functie: Algemeen Bestuurder
Activisme is voor mij het besef dat je leven inherent sociaal is: het hangt af van en is afhankelijk van anderen. Daarom heb je zowel het recht als de plicht om actief deel te nemen aan maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn, om ze niet op mechanische, onpersoonlijke manieren te laten beslissen en toepassen. Activisme is de realisatie van je sociale potentieel.
Ik ben een migrant uit Portugal, met een achtergrond in politicologie en boekhouding.

Daan de Grefte (hij/hem) (28)
Lid sinds: 2022
Functie: Algemeen Bestuurder
Iedereen die zich inzet voor datgene waar hij of zij in gelooft, is wat mij betreft een activist. Activisme is de kern van een gezonde democratie, omdat het positieve ontwikkelingen in de politiek en de samenleving aanstuurt. Daarom is het belangrijk om juist de mensen die minder mogelijkheden hebben te ondersteunen in hun activisme.
Ik werk bij meerdere ngo’s als freelance jurist en onderzoeker, waar ik me vooral bezighoud met strategische procederen en advocacy ter ondersteuning van de Palestijnse solidariteitsbeweging in Europa. Ik heb in het verleden veel met vluchtelingen gewerkt en heb voor meerdere mensenrechten-ngo’s in het buitenland werkzaamheden verricht.

Tom Verdonk (hen/hun) (24)
Lid sinds: 2022
Functie: Algemeen Bestuurder en Coördinator
Activisme is voor mij het betwisten van systemen die niet goed werken ook al heb je er zelf niet altijd last van. Directe actie is daarmee ook niet alleen een manier om te laten zien wat er echt belangrijk is maar ook een manier om naar elkaar te kijken en solidariteit te tonen.
Ik heb een achtergrond in de muziekwetenschap. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met straatkunst en het bestuderen van (internet)subculturen.

Nienke (Pien) Geeve (Die/diens; zij/haar) (23)
Lid sinds: 2022
Funcie: Algemeen Bestuurder
Voor mij is activisme het begrijpen en bestrijden van structuren die ons verdelen en onderdrukken en het actief strijden voor een betere wereld waar het welzijn van mens, dier en planeet voorop staat. Centraal daarbij staat voor mij solidariteit en de erkenning dat niemand echt vrij is totdat echt iedereen vrij is.
Ik heb een achtergrond in sociologie met een specifieke interesse in gender studies, decolonial studies en marxistische theorie. Met Alert hoop ik bij te kunnen dragen aan bestaand activisme en ook mijn eigen weg in activisme verder vorm te geven en te ontwikkelen.


Naast het bestuur heeft Alert Fonds één betaalde medewerker – de coördinator:

Tom Verdonk (hen/hun) (24)
Coördinator sinds: 2022


Ten slotte heeft Alert Fonds ook een Raad van Advies (RvA), die het bestuur adviseert over beleidsonderwerpen. Onze RvA bestaat uit:

Maarten van der Drift

  • RvA lid sinds 2019 
  • Oud Algemeen Bestuurder en Secretaris Alert Fonds (1991-1996) 

Frits Nieuwerth-van den Akker

  • RvA lid sinds 2019
  • Oud Algemeen Bestuurder Alert Fonds

 Tjerk Feitsma

  • RvA lid sinds 2019
  • Oud Algemeen Bestuurder Alert Fonds

Els Rijke

  • RvA lid sinds 2020
  • Oud Algemeen Bestuurder en Voorzitter Alert Fonds (2001-2006)