English Nederlands

Steun Mijn Actie

Heb jij een goed idee en heb je geld nodig om het idee uit voeren?

Ben je tussen de 15 en 34 jaar en wil je een actie, protest of ander activistische project organiseren? Bij Alert kun je een aanvraag doen voor een subsidie van maximaal € 1500,-. Lees hier of je protest of actie in aanmerking komt voor een Alert subsidie.

Download hieronder het aanvraagformulier (.docx) om een aanvraag in te dienen.

Klik hier voor een voorbeeldbegroting.

Privacyverklaring Alert Fonds voor Jongeren

Stichting Alert Fonds voor Jongeren (KVK-nummer 41210342) verwerkt persoonsgegevens van aanvragers om de betaling van subsidies te kunnen verwerken en om de administratie van de aanvragen te faciliteren. Toestemming voor deze verwerking wordt gegeven op het aanvraagformulier.

Wij verwerken alleen gegevens die we nodig hebben in de uitoefening van onze activiteiten: het ondersteunen van acties, protesten en andere activistische projecten voor en door jongeren. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), heb je recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens. Ook heb je het recht om beperkingen te stellen aan de jou betreffende gegevensverwerking. Indien je van dit recht gebruik wil maken, neem dan contact op met de Coördinator van het Alert Fonds, te bereiken op coordinator@alertfonds.nl.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en jouw rechten kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/