English Nederlands

Snel Subsidie Nodig?

Snel geld nodig? Dien een kleine aanvraag in van maximaal 250 euro in!

Wanneer je een initiatief of idee hebt dat op zeer korte termijn wordt uitgevoerd en je denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, dan is het mogelijk een kleine aanvraag in te dienen. Let op: voeg een begroting toe! Binnen drie weken na je verzoek krijg je antwoord. Let wel op, een snelverzoek is alleen mogelijk tot een maximum bedrag van 250 Euro.

Lees hier of mijn actie of project in aanmerking komt voor een Alert- subsidie.

Privacyverklaring Alert Fonds voor Jongeren

Stichting Alert Fonds voor Jongeren (KVK-nummer 41210342) verwerkt persoonsgegevens van aanvragers om de betaling van subsidies te kunnen verwerken en om de administratie van de aanvragen te faciliteren. Toestemming voor deze verwerking wordt gegeven op het aanvraagformulier.

Wij verwerken alleen gegevens die we nodig hebben in de uitoefening van onze activiteiten: het ondersteunen van acties, protesten en andere activistische projecten voor en door jongeren. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), heb je recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens. Ook heb je het recht om beperkingen te stellen aan de jou betreffende gegevensverwerking. Indien je van dit recht gebruik wil maken, neem dan contact op met de Coördinator van het Alert Fonds, te bereiken op coordinator@alertfonds.nl.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en jouw rechten kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor dit aanvraagformulier maken we momenteel gebruik van Google Forms.

Fill in the form