English Nederlands

“It’s not about work – it’s about being human” Young sexworkers unite for their rights.

juli 23, 2020

Regional Alliance of Young Women Public Union 

“Het gaat niet over werk – het gaat over mens zijn” Jonge sekswerkers verenigen zich voor hun rechten. 

Afgelopen februari is er door de Regional Alliance of Young Women Public Union een sterk project uitgevoerd om sekswerkers in het noorden van Azerbaijan te ondersteunen in hun mensenrechten. Met een interactieve training van zeven dagen hebben ze geprobeerd de kennis over mensenrechten te versterken en te trainen in de handelingen die hierbij helpen. 

Voor de training startte waren er al brochures, educatie materiaal en ‘ken je rechten’ kaarten verspreid onder de gemeenschap. Tijdens de training was de eerste module van de training was gericht op mensenrechteneducatie. Hierbij werd educatie gegeven over mensenrechten en hoe schendingen van deze rechten geïdentificeerd kunnen worden. De tweede module was een workshop om weerstand te verbeteren. Hierbij ging het vooral om het delen van ervaringen, verhalen en bezorgdheden. Deze informatie is daarna gebruikt om de een informatieve advocacy animatie te maken.

Als laatste was er een module gericht op het voeren van een belangen campagne naar de gemeenschap om de rechten van jonge sekswerkers te promoten, respecteren en te beschermen. 

Wat Alert in het bijzonder bewonderd aan dit project is hoe identiteit en kennis door ervaring centraal stonden in de ontwikkeling van dit project, van zowel de organisatoren als van de deelnemers. Het werk van groepen als Regional Alliance of Young Women Public Union is essentieel in de strijd voor gelijke rechten en behandeling van sekswerkers en we hopen dan ook meer van hen te zien in de toekomst! Voor meer informatie over dit project en deze organisatie, neem dan een kijkje op: https://www.redumbrella.live/

Heb jij ook een project over gender en seksuele rechten, en mensenrechten en internationale gerechtigheid, en ben je nog op zoek naar financiering? 
Vul dan ons aanvraagformulier in!