English Nederlands

Alert en COVID-19

april 1, 2020

De COVID-19 pandemie verstoort het dagelijks leven en heeft ingrijpende consequenties in elke maatschappij. Wij blijven daarom projectaanvragen behandelen, maar neem bij je aanvraag de volgende punten in acht -> vragen je om bij je project en financieringsaanvraag de volgende punten in acht te nemen:

  • Houd rekening met de gezondheidsmaatregelen van jouw land om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 
  • Vermijd het organiseren van evenementen waarbij (grote) groepen samenkomen. 
  • Geef in je projectomschrijving duidelijk aan welke maatregelen genomen worden om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan bij het uitvoeren van de activiteiten waarvoor het project is ingediend.
  • Wij keuren geen aanvragen goed die gericht zijn op medische, financiële of commerciële ondersteuning van COVID-19 bestrijding.

De bestrijding van het virus heeft ingrijpende consequenties en we moeten daarom kritisch blijven naar mogelijke aantasting van mensenrechten, privacy, democratie, gelijkheid en sociale cohesie. Juist in deze tijd hebben we activisme nodig.