MVP AWARD: Appel voor de Valreep

De Valreep wint finale Most Valued Project Award van het Alert Fonds voor Jongeren.

De Valreep wint wint prijs voor meest succesvolle participatieproject…. en wordt direct ontruimd door overheid. Een ongebruikelijk appel aan Gemeenteraad en bestuurscommissie

De Valreep wordt erkend als het meest bruisende, open en succesvolle participatieproject van Nederland, en verdient hiermee de Most Valued Project award van het Alert Fonds. De prijs bevat een geldprijs van 1000 euro om projecten door te zetten en een beeldje als teken van waardering, en wordt democratisch gekozen uit vele genomineerde projecten met een pro-actief karakter.

Het bestuur van het Alert Fonds heeft in drie jaar de Valreep als fluide collectief enorm zien groeien en hun activiteiten uitbreiden tot een indrukwekkende programmering waarin ruimte was voor een bredere interpretatie van kunst en burgerschap. Deelnemers zijn veelkleurig met een flink aandeel in buurtbewoners, progressieve jongeren en activisten in een keur aan sociale kweekvijver- & kunstprojecten. Van buurttuintjes waarin de oma’s in de wijk aan de slag kunnen, workshops over hoe een noodgenerator werkt, en cooperatieve vergaderingen gerund door betrokken idealisten, tot kleinschalige events rondom kunstzinnige uitting: De Valreep opende haar deuren voor alles wat haar groeiende collectief met liefde en overtuiging wilde neerzetten. Zelfstandig. Zonder hulp. Zonder subsidie. In een continue strijd om een leeg en verlaten dierenasiel weer leven te gunnen als buurtcentrum van onderop. Om de door Eberhard van der Laan gewilde “balans tussen aangeharkt en rafelrand” (uitgesproken op de Mayors Challenge) een kans te geven, ondanks zijn recente verzoek om een dreigende ontruiming niet verder tegen te werken.

In een voor ons onbegrijpelijke omdraai van interpretatie over haar participatiebevorderende taak, verbiedt de overheid de Valreep, een buurtparticipatief initiatief. In Amsterdam Oost waarin we mogen meemaken dat visionaire projecten als de Budgetmonitor worden gelanceerd, waarin wijkbewoners co-besluiten over het buurtbudget en de invloed terugkrijgt van de bureaucratie, is de mate waarin de gemeente de energie in de buurt tegenwerkt middels haar weerstand tegen De Valreep verbijsterend en moeilijk te bevatten. In een wijk waarin de Meevaart een pioniersfunctie heeft in burgerschap door ruimte te bieden voor lokale initiatieven (maar dit kan doen met behulp van 5 nullen subsidie), wordt een succesvolle en gratis variant met veel activiteit en aanloop weggeprocedeerd.

De jury heeft geen begrip voor het verkiezen van een commerciële en overbodige bistro in deze regio boven het uitzonderlijke initiatief dat de community van de Valreep heeft weten te creëren. Deze beslissing strookt niet met de hernieuwde roep tot burgerparticipatie, nog met de inzet van het aankomende college: “Amsterdam is voor iedereen”. Wat met veel moeite, liefde en onbetaald werk is gecreëerd, wordt weggeveegd met een pennestreek.

Het Alert Fonds is hier zeer over ontstemd, en heeft daarom, deze open brief geschreven, aangezien onze ontsteltenis in een mate is dat wij ons geroepen voelen om ons publiekelijk uit te spreken tegen deze onbegrijpelijke gang van zaken. In een mate waarin wij, ondanks een geplande feestelijke uitreiking in Juli, de gemeente vooraf wilt verzoeken om voor die tijd een passende oplossing te vinden voor deze groep.

De Valreep werd in Februari 2014 genomineerd voor de prijs. Het Alertfonds voor Jongeren vast dat de overheid sindsdien haar participatiebevorderende taak heeft verzaakt in deze kwestie. Het feit dat de overheid de Valreep lijkt te willen ontruimen, heeft geen invloed gehad op het nominatieproces van de Most Valued Project award, maar heeft wel het toekennen hiervan versnelt. De meerwaarde en pioniersfunctie van dit buurtcentrum is te groot om weggebureaucratiseerd te worden, en we hopen dat raadsleden zich uitspreken voor het behoud van De Valreep.  

Op een manifestatie ten behoudt van de Valreep op 6 Juni werd op podium de volgende woorden uitgesproken over het nut en de kracht van de Valreep, en diens belang voor de stad Amsterdam:

“Dat is omdat hier dingen kunnen die op andere plekken niet kunnen. Omdat hier op het moment dat je een idee hebt je de ruimte krijgt dat te doen. Omdat hier ook al past het niet in het plaatje, toch je activiteit te organiseren. […] Amsterdam heeft plekken die nog “iets” hebben. Iets unieks. Iets spannends. Iets waar nog geexperimenteerd mag worden. Iets wat je niet op en legale ingekaderde plek vind. Het is belangrijk dat Amsterdam dit soort dingen houdt. Want Amsterdam is het spannende en experimentele, en een beetje het dwarse. Want dat doen we ook, we zeggen niet altijd ja en amen, en we zijn ook een beetje ingegaan tegen de politiek in. Maar dat is toch ook Amsterdam? Ook als de Valreep er niet meer is: Laten we doorgaan met het creëeren van dit soort plekken in Amsterdam”.

Het is de eerste keer in 22 jaar dat het Alert Fonds voor Jongeren op deze wijze naar buiten treedt en het specifieke verzoek aan de gemeente neerlegt om een passende oplossing te vinden voor de Valreep. Het was onze intentie om in Juli naar buiten te treden met de MVP prijs. Wegens de ontruiming hebben we dit appèl opgetekent, in de hoop de kans te stuwen dat zij in de gemeente een open, meewerkende en waardetoevoegende partner van de participatiemaatschappij vinden.  

Wij roepen raadsleden van de gemeente Amsterdam op om hun kleuren te bekennen en qua besluitvorming dat te doen wat nodig is om dit collectief een thuishaven te gunnen.

alert MVP award voor de Valreep