Blog: Bezwaarschrift De Vloek

de vloek alert

Het Alert Fonds voor Jongeren heeft mogen vernemen dat de gemeente van Den Haag plannen heeft om “de Vloek” te ontruimen en slopen. Uit eigen beweging en zonder contact met de Vloek hebben we het volgende dringend appel opgetekend aan het College van B&W Den Haag, om uit te leggen welke tegenreactie dit kan veroorzaken. 

Geachte College van B&W Den Haag

U bent er nog nooit geweest. Maar “De Vloek” aan de Hellingweg 127, is niet alleen in uw stad, maar in heel Nederland beroemd om haar unieke status als Haagse vrijhaven. Op een vergeten locatie hebben lieve mensen met lef, idealisme, initiatief en ondernemerschap een zelfredzame gemeenschap mogelijk gemaakt. Één die met verschillende projecten een thuishaven bied aan honderden wekelijkse bezoekers. En hierachter staat een veelkleurige gemeenschap gevormd door en georganiseerd rondom autonome welwillendheid in cooperatief broederschap. Een kweekvijver voor ongepolijste jonge activistische talenten en oude rotten, waar de ruimte nog niet ingeperkt word door regels of conventies. Een ontmoetingsplek welkom voor ieder en waar ieders rauwe randjes je als individu uniek maken, in plaats van afwijkend. Een plek waar vele leuke kleinschalige initiatieven ontplooiden zonder subsidie en support van de gemeente.  Zoals “Water & Brood”, een goedlopend en kwalitatief hoogstaand restaurant dat werk en inkomen verschaft voor tientallen bewoners. Een keuken, een concertzaal en een bediening die een compleet ander type ervaring bied dan de vele generieke concurrenten om de hoek. Een ontmoetingsplek voor honderden mensen elke week, een plek waar Den Haag op zijn mooist is. En oh Den Haag, wat bent u mooi. Maar binnenkort wellicht plots iets minder mooi, “De Vloek” loopt gevaar.

Het Alert Fonds voor Jongeren heeft de recente berichtgeving met ongeloof en verbittering  gevolgd. We hebben mogen vernemen dat de gemeenschap achter De Vloek opgejaagd worden door het dreigement vanuit de gemeente om te ontruimen. En slopen. Wij stellen als fonds dat er bij onze collega’s van de gemeente dat het lijkt alsof er een vrij onbehoorlijke rekenfout is gemaakt in het doorrekenen van de enorme schade die deze stap creert voor haar stakeholders. Afgezien nog van de meerwaarde die “De Vloek” creeert voor een behoorlijk grote groep mensen. Het lijkt te vragen om een reactie. Want, wat verwacht u van uw maatschappelijke stakeholders in de wereld, dat wij nu toekijken en niets doen terwijl u haard, werk & thuishaven sloopt van deze kampioenen van zelfredzaamheid? Wat verwacht u van ons, terwijl u met deze actie de gemeenschap met miljoenen afbraak dreigt in financieel, sociaal en cultureel kapitaal? Wat verwacht u van ons als, als doekje voor het bloeden, er gewuift wordt met het bouwen van een Topzeilhaven? Een zeilhaven vlak naast de Nautisch Centrum zeilhaven die nauwelijks gebruikt wordt omdat er geen behoefte aan is. Iets unieks, dat werk, waarde, cultuur en gemeenschap creëert is, ondanks dat het er misschien voor sommigen, er uit ziet als een zooi. Er is geen authentieke reden om over te gaan op ontruiming of sloop. Behalve het missen van de schoonheid van die “zooi”, en de community achter De Vloek erachter ook is.

Geachte gemeente, met de intentie tot sloop verklaart u zich een direct tegenstander van het type maatschappelijke investeringen en giften die het Alert Fonds voor Jongeren al twintig jaar ongesubsidieerd en uit eigen middelen beschikbaar stelt aan jongeren die projecten voor een betere wereld opzetten.

Dit betekent dat wij, met het doorzetten van dit dreigende misstap, heroverwegen op welke wijze wij onze beschikbare financiele middelen moeten inzetten om onze jonge doelgroep te steunen. Het simpelweg financieel steunen van jongerenprojecten is niet meer voldoende, het lijkt alsof we hen moeten beschermen, en wellicht zelfs bewapenen tegen deze grimmige inbreuk op hun leven. De Vloek bekostigd zelfstandig projecten die de maatschappij, en fondsen als het onze, anderszins geld zouden kosten, en creeert de basisvaardigheden voor sociaal ondernemerschap bij haar deelnemers. Hiernaast zou het verdwijnen van o.a. Water & Brood een golf van reintegratietrajecten en uitkeringen impliceren. Het ontruimen van dit thuis voelt als onbarmhartig. Het kost ons en de maatschappij teveel geld om deze vorm van ingrijpende afbraak te kunnen verteren, u vraagt ons koest te blijven, en het lukt ons gewoon niet meer.

 

In Reactie

In reactie hierop verzoekt het Alert Fonds voor Jongeren aan de gemeente, dringend, om haar besluit te heroverwegen, in contact te treden met de community van de Vloek en middels dialoog een oplossing te faciliteren die meerwaarde bied voor alle partijen. Er is een wens om deze zaak op te lossen en er lijken voldoende mogelijkheden, wij hopen en rekenen erop dat jullie deze kans grijpen. Dit verzoek is dringend, maar niet vrijblijvend: Door de aard van de ernstige zaak en het directe leed dat u hiermee ontwikkelt richting onze doelgroep en gerelateerde initiatieven, is uw reactie er een die directe gevolgen heeft in ons handelen als Nederlands jongerenfonds voor deze doelgroep jongeren, en naar de gemeente toe. Het uitblijven van welwillendheid of inzet van de gemeente tot dialoog, zou een te pijnlijke klap in het gezicht van uw maatschappelijke partners zijn, afgezien nog van de 1900 steunbetuigingen van burgers, wij kunnen onze handen niet wassen in onwetendheid. Het Alert Fonds voor Jongeren neemt daarom een duidelijke positie in, wij zullen als eerste fonds hier in de volgende wijze op reageren:

Wij roepen de gemeente op tot overleg met de community van De Vloek. In reactie op het uitblijven van welwillendheid tot dialoog, overweegt het Alert Fonds voor Jongeren, voor de eerste keer in 20 jaar op deze manier, om openlijk of desnoods in het geheim middelen beschikbaar te stellen voor plannen om deze ontruiming dermate kostbaar of complex te maken, dat de kosten niet meer opwegen tegen de baten. Onze logica hierbij is: Als het onbehoorlijk onrendabel wordt, is dat hopelijk een reden het besluit te heroverwegen of uit te stellen. Als het te complex wordt om de community te ontruimen, is er wellicht ruimte voor compassie en cooperatie.

We hopen echter dat dit plan niet in werking gezet hoeft te worden, wij zien de gemeente ook liever weer als partner en stakeholder in onze maatschappij. Het lijkt zelfs alsof er ruimte genoeg is om tot een redelijk oplossing te komen. We roepen alle voorvechters van wat juist is zich te roeren en een oplossing mogelijk te maken. Met de huidige samenstelling in zowel de gemeenteraad als het college van B&W lijkt er al een brede meerderheid die op basis van haar idealen de kans zouden gunnen aan “De Vloek”. Grijp uw kans. Wij rekenen nu in heel Nederland op jullie.

De wensen van de Community achter de Vloek lijken simpel, en hiervoor citeren we een online support petitie, ondertekend door 1900 mensen, waarin zij verzoeken:

· “De Vloek ongemoeid te laten en de ruimte die er voor zeilsport is gecreëerd optimaal te gebruiken.

· De Vloek niet te ontruimen voor een nieuw Topzeilcentrum terwijl de huidige faciliteiten voor zeilsport nauwelijks worden gebruikt.

· De haven een plek te laten zijn waar zoveel mogelijk verschillende groepen mensen zich thuis kunnen voelen en  projecten kunnen ontwikkelen.